Комора за биолошка изолација

  • OLABO Комора за биолошка изолација

    OLABO Комора за биолошка изолација

    Комората за изолација е опремена со сопствен систем за филтрирање со негативен притисок за да обезбеди максимална заштита и оперативна безбедност и за загаденото лице или предмет и за оперативниот тим.