Електрофореза

  • Напојување со хоризонтална/вертикална електрофореза OLABO лабораторија

    Напојување со хоризонтална/вертикална електрофореза OLABO лабораторија

    BG-Power300 може да обезбеди енергија за хоризонтална електрофореза на нуклеинска киселина и мали вертикални системи за електрофореза.Електрофорезата може да се изврши со постојан напон, струја или моќност.
    Може да ја напојува потребната моќност за системот за вертикална електрофореза BG-verMINI мини, хоризонталниот систем за електрофореза од серијата BG-sub, мини вертикален преносен резервоар BG-verBLOT и соодветниот систем за електрофореза на друга компанија.