Тестер за цврстина

  • OLABO рачен или автоматски дигитален тестер на цврстина на таблети

    OLABO рачен или автоматски дигитален тестер на цврстина на таблети

    Тестерот за тврдост на таблетите се користи за мерење на тврдоста на дробење на таблетите.Високопрецизниот сензор за притисок обезбедува прецизност и репродуктивност на тестот. Рачно полнење и рачно компресирање на таблетот, лесно ракување. Системот може да реализира автоматски приказ, автоматско заклучување, автоматско ресетирање, автоматско тестирање на циклусот, автоматска линеарна корекција на грешки и автоматска дијагноза на дефекти.