Инкубатор за доенчиња

  • OLABO инкубатор за доенчиња BK-3201

    OLABO инкубатор за доенчиња BK-3201

    Infant Radiant Warmer е една од важните опрема што се користи во медицинските установи.Главно се користи за одгледување на постојана температура, температурна реанимација, испорака на кислород, спасување, хоспитализација и набљудување на болни и предвремено родени бебиња.Се користи во болници, центри за затворање, неонатологија итн.