Одделение за интензивна нега (ICU)

Одделение за интензивна нега (ICU)

Примајќи пациенти кои страдаат од дишење, циркулација, метаболизам и други откажувања на повеќе органи од интерна медицина, хирургија и други одделенија, ICU се фокусира на правење моќно целокупно управување со дишењето, циркулацијата, метаболизмот и други за пациентите.

1. Во рамките на хуманизмот, искористување на високотехнолошките достигнувања во современото општество за да се воспостави ефикасен и брз медицински систем, а со тоа да се даде поттик на развојот на ICU.

2. Користејќи ги истражувачките достигнувања од ергономијата, психологијата, социологијата и другите сродни гранични науки, проширете ја дизајнерската ознака на „ориентирани кон луѓето“, систематски поставете ја теоријата на хуманизиран дизајн во дизајнот на болницата.

3. Дизајнот на одделот за интензивна нега ориентиран кон луѓе треба да се заснова на психолошката активност на луѓето, да се заснова на физичките карактеристики, водени од однесувањето, уништувајќи ги сите барања на луѓето од болницата, вистинско сфаќање на чувството на „дома“.

ICU