Реагенс за екстракција на нуклеинска киселина

  • Комплет за екстракција на нуклеинска киселина

    Комплет за екстракција на нуклеинска киселина

    Магнетните зрна и тампон системот со уникатен ефект на сепарација може да се користат за брзо, високо чувствително и ефикасно извлекување на вирусна ДНК/РНК со висока чистота од примероците.Извлечената и прочистена нуклеинска киселина може да се користи во различни вообичаени низводно експерименти како што се рестриктивно варење, обратна транскрипција, PCR, RT-PCR, Southernblot, итн. Опсег на примена: брза екстракција на вирусна ДНК или РНК од плазма, серум, урина, асцит, течност за клеточна култура, супернатант и телесна течност без клетки.