Други

  • Мини ПЦР работна станица

    Мини ПЦР работна станица

    Работната станица за мини PCR е уред кој обезбедува безбедна и еколошка заштита за брзиот процес на откривање на нуклеинска киселина во клиниката за треска и клиниката за итни случаи во болниците.Опремата е поделена на три области, имено област за подготовка на реагенс, област за подготовка на примерокот и област за анализа на засилување.

  • Кабина за издавање (кабина за земање примероци или мерење)

    Кабина за издавање (кабина за земање примероци или мерење)

    Кабината за издавање е локална опрема за прочистување посветена на места како што се фармацевтски производи, микробиолошки истражувања и научни експерименти.Обезбедува еден вид вертикален, еднонасочен проток на воздух кој произведува негативен притисок во работната површина, дел од чистиот воздух циркулира во работната област, дел се испушта во блиската област за да се спречи вкрстената контаминација, за да се обезбеди висока чистота во работата. област.