Работна станица за патологија

  • OLABO работна станица за патологија за лабораториска болница

    OLABO работна станица за патологија за лабораториска болница

    Клупата за патолошки земање примероци е широко користена во болничкиот патолошки оддел, патолошката лабораторија итн. Разумниот систем за вентилација го штити операторот од штетниот гас што го произведува формалинот за време на земање мостри.Системот за топла и ладна вода гарантира дека може да ја прилагоди работата во различни климатски услови.