Центар за репродуктивно здравје

Центарот за репродуктивно здравје е здравствен институт кој обезбедува услуги во врска со здравјето на плодноста, наследноста и препотенцијата, интервенција на вродени дефекти, научни истражувања и третман на неплодност.Таа е партнер со Проектот за човеково репродуктивно здравје, неплодност и превенција од сексуално преносливи болести на Светската здравствена организација (СЗО).

Врз основа на процедурата за работа, центарот главно е поделен на два дела со различни функционални простории: Оддел за подготовка на експерименти и Оддел за експерименти и анализи.
Делот за подготовка на експеримент е за подготовка за експерименти со ембрион, на пример, собирање сперма или јајце клетка.Делот се состои од просторија за собирање сперма, просторија за собирање јајце клетка (вклучувајќи соба со негативен притисок), сала за лапароскопска хирургија, сала за опоравување за анестезија итн.

репродуктивен