Спектрофотометар

  • OLABO Пренослив дигитален UV-VIS спектрофотометар 752N

    OLABO Пренослив дигитален UV-VIS спектрофотометар 752N

    Овој производ користи технологија за контрола на микропроцесор за да изврши квалитативна и квантитативна анализа на супстанции во регионот на ултравиолетово-видливиот спектар.Тоа е повеќенаменски аналитички инструмент кој често е достапен во рутински лаборатории.