Процесор за ткиво

 • OLABO Автоматски патолошко дехидратор на ткиво

  OLABO Автоматски патолошко дехидратор на ткиво

  Капацитет на еден цилиндар:≤1000ml

  Тип: правоаголник

  Број на резервоари за растворувачи: Повеќе од 9

  Број на резервоари за восок: 3

  Програмабилни: 2 комплети

  Категорија: класа I 6841 медицинска лабораторија и основна опрема

  Бр. одобрение: ljxb бр.20180066